Svetlana Puretić


Diplomirani psiholog, studije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Edukacijom iz REBT psihoterapije u RECBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis iz Njujorka stekla sam sertifikat naprednog nivoa. U okviru mog angažovanja kao psihologa u Regionalnom centru za talente u Zemunu imala sam priliku da učestvujem u različitim projektima kojima se unapređuje kognitivni i emotivni razvoj dece i omladine.


U dosadašnjoj praksi stekla sam iskustvo u radu sa različitim klijentima. Specijalizovala sam se za rešavanje problema iz anksiozno-depresivnog spektra, problema sa besom, nedostatkom samopouzdanja, psihosomatskih tegoba, problema u učenju i partnerskim odnosima. Bavim se individualnom, terapijom parova, terapijom adolescenata, psihološkim savetovanjem i dijagnostikom.


Član sam Društva psihologa Srbije i Udruženja za kognitivne i bihevioralne terapije.


U radu sa klijentima se trudim da im, kroz saradnički odnos koji se zasniva na empatiji i bezuslovnom prihvatanju, pomognem da nauče da na negativne događaje u životu reaguju na zdrav i funkcionalan način. Cilj mi je da pomognem klijentima da uvide da su naše misli, emocije i ponašanja povezani i pomažem im da nauče da upravljaju njima. U radu koristim različite metode i tehnike zasnovane na principima racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije, usmerene na promenu iracionalnih uverenja, nezdravih emocija i disfunkcionalnih oblika ponašanja.


Nastojim da na osnovu dosadašnjeg znanja i iskustva razumem posebnost klijenta i svoj rad prilagodim njegovim potrebama i ciljevima. Na psihoterapiju gledam kao na edukaciju klijenta koji na taj način stiče znanja i veštine za samostalno i efikasno prevazilaženje budućih izazova.