O Psihoterapiji


Psihološko savetovanje i psihoterapija su namenjene rastu i razvoju ličnosti i od njih svi mi imamo koristi. Kroz psihoterapiju, postajemo svesni onih delova sebe koje smo zaboravili, zapustili, na koji način utičemo na okolinu i zašto se neko na određeni način ponaša prema nama. Shvatamo zbog čega odlažemo ili izbegavamo akcije, bežimo od partnerskih odnosa ili ostajemo u vezi koja je nezadovoljavajuća.

Psiholog Vam nikada neće dati čarobnu formulu ili savet kako da se ponašate i šta treba da uradite u svom životu, ali će Vam pomoći da dođete do svojih odgovora. Budite svesni da je Vaš život u Vašim rukama i da ste Vi onaj koji odlučuje o njegovom kvalitetu. Iako proces terapije zna da bude težak, s obzirom da se na tom putu susrećemo sa svojim slabostima i bolnim tačkama, zadovoljstvo koje osetimo nakon završenog procesa je neuporedivo veće. Osećaj da smo sebi omogućili prevazilaženje nečega što nas je u prošlosti sputavalo, u potpunosti menja pogled na život, doprinosi rešavanju problema i obogaćivanju i razvoju ličnosti.

Mi vas podučavamo efikasnim načinima borbe sa stresom, bolom i izazovima svakodnevice i pomažemo vam da naučite da primenite strategije kako biste poboljšali vaš kvalitet života. Iako ne možemo da menjamo određene situacije ili okolnosti sa kojima se možda suočavate, mi vam možemo pomoći da se sa njima suočite na način koji neće voditi u depresiju, anksioznost, zavisnost, naučićemo vas kako da se nosite sa bolom i gubitkom, upravljate stresom, prevaziđete nezadovoljstvo poslom, probleme sa besom i drugim poteškoćama sa kojima se svi suočavamo.

Psihičko i fizičko zdravlje su u velikoj meri povezani, tako da očuvanje vašeg psihičkog zdravlja može poboljšati vaš ukupni kvalitet života. Terapija je jedna od onih stvari u životu koja funkcioniše ako je primenjujete - dobijate ono što ste uložili. Ako ste aktivno angažovani i motivisani da primenite ono što naučite, videćete da u značajnoj meri možete da poboljšate svoj život.

RAZGOVOR

Podelite svoje probleme

SAVETI

Profesionalno savetovanje

BALANS

Pronadjite svoj psihološki balans


REBT


REBT terapija predstavlja psihoterapijski pravac koji akcenat stavlja na značaj koji naše mišljenje (naša uverenja i stavovi) ima u onome kako se osećamo i kako se ponašamo. Naša osećanja i ponašanja su pod direktnim uticajem načina na koji mislimo. U ovom psihoterapijskom pravcu nastojimo da kroz promenu uverenja i stavova kojima se stvaraju neželjena psihička stanja (kao što su panika, depresija, stid, krivica, bes itd), pomognemo ljudima da promene svoje nezdrave emocije i disfunkcionalna ponašanja.

Ova ideja sadržana je u glavnom postulatu na kome počiva REBT a to je ideja da ljude ne uznemiravaju stvari same po sebi već način na koji na njih gledaju.

Ukoliko doživljavamo nezdrave emocije kao što su anksioznost, depresija ili bes i ukoliko se ponašamo disfunkcionalno (izbegavamo situaciju i povlačimo se ili reagujemo preterano burno), možemo da identifikujemo razmišljanja koja dovode do takvih osećanja i ponašanja i naučimo kako da ih zamenimo razmišljanjima koja dovode do zdravijih emocija i funkcionalnijeg ponašanja.

REBT podrazumeva zajednički rad psihoterapeuta i klijenta – u ovoj terapiji terapeut pomaže klijentu da spozna, definiše i radi na ostvarenju svojih životnih ciljeva. Terapeutova uloga je da sasluša, razume, poduči i ohrabri klijenta u njegovom nastojanju da sprovede promenu u svom životu, dok je klijentova uloga da otvoreno iznese svoj problem, uči i koristi u svom svakodnevnom životu sve ono što je naučio na terapiji. Krajnji cilj psihoterapije je da klijent postane sam svoj terapeut i da nauči da stečena znanja i veštine primeni u svom svakodnevnom životu.

REBT je terapija sa dugoročnim efektima – ova terapija spada među najefikasnije i najbrže terapije. Dok druge terapije mogu trajati godinama, prosečan broj susreta koje klijent ima sa psihoterapeutom u ovoj terapiji je oko 16.

Da li je REBT prava terapija za mene?

Evo nekih pitanja koja možete da postavite sebi kako biste videli da je ovo vrsta terapije koja bi Vama odgovarala:

  1. Da li više volite da se usmerite na ono što se dešava u sadašnjosti a ne da provodite puno vremena za istraživanje prošlosti?
  2. Da li biste radiije govorili o trenutnoj situacijiji i tome šta možete učiniti da se ona popravi ili biste radije razgovarali o roditeljima, ranom detinjstvu ili snovima?
  3. Da li tražite terapiju u kojoj terapeut radi nešto više od uljudnog slušanja?
  4. Da li biste želeli, ne samo da se osećate bolje, već i da naučite određene tehnike i metode koje možete koristiti kako biste poboljšali kvalitet svog života?
  5. Da li bi biste voleli terapiju koja je više strukturisana?
  6. Da li Vi u osnovi verujete da Vaše misli, stavovi i uverenja u velikoj meri utiču na to kako se osećate?
  7. Da li Vam se dopada ideja da postavite ciljeve terapije i da napravite plan kako te ciljeve ostvariti?
  8. Da li ste spremni da uložite vreme i napor između seansi da uradite "domaće zadatke" koje mogu uključiti čitanje, pisanje, slušanje i vežbanje različitih vežbi?
  9. Da li tražite terapiju koji Vam može pomoći da postignete svoj cilj u toku nekoliko meseci nasuprot nekoliko godina?

Ako ste odgovorili "da" na većinu ovih pitanja, sigurno ste dobar kandidat za rad sa ovom vrstom terapije i možete imati velike koristi od REBT-a.Partnerska terapija


Partnerska terapija je namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestali konflikti i tenzije, što dovodi do nezadovoljstva partnerskim odnosom. Ova terapija je namenjena i onima koji su u svom partnerskom odnosu doživeli teška iskustva poput hronične ljubomore ili preljube, kao i učestalih ili intenzivnih konflikata. Zadatak terapeuta jeste da paru pomogne u sagledavanju problema iz više perspektiva i omogući im da pronađu alternativna ponašanja koja bi im bila korisna u prevladavanju teškoća i nesuglasica. Vrlo često se dešava da se partneri slušaju, ali se ne čuju. Osnovni cilj partnerske terapije jeste da partneri nauče da čuju jedno drugo, kao i da steknu uvid u to na koji način njihov partner sagledava određenu situaciju. Nakon sticanja uvida u referentni okvir partnera, postaje lakše međusobno razumevanje. Na taj način svako od partnera može uspešnije da sagleda potrebe onog drugog i na adekvatniji način na njih odgovori.


Profesionalna orjentacija


Izbor budućeg zanimanja je jedan veoma važan korak koji može u velikoj meri da odredi budućnost osobe. Iz tog razloga je profesionalna orjentacija odlična investicija. Ona predstavlja usmeravanje osobe prema onom zanimanju ili grupi zanimanja koja najbolje odgovaraju njenim psihofizičkim karakteristikama i u kojima ima najviše izgleda da svoj posao obavlja komeptentno, da napreduje i da bude zadovoljna. Obuhvata pismeno testiranje koje služi utvrđivanju sposobnosti, interesovanja, radnih navika, motivacije kao i osobina ličnosti koje su važne za profesionalni izbor i razgovor odnosno profesionalno savetovanje i preporuku za izbor zanimanja. Namenjena je svima koji se odlučuju za nastavak obrazovanja a neodlučni su oko izbora srednje škole, fakulteta, specijalizacije, onima koji žele da promene fakultet, posao, zanimanje, ili su nezaposleni i razmišljaju o prekvalifikaciji a nisu sigurni koje su im sposobnosti najviše razvijene. Profesionalna orijentacija je najbolji način da se olakša proces donošenja odluka pri izboru budućeg zanimanja, i prilika da se spoznaju realne mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.Psihološko savetovanje


Kada ljudi osećaju da ne mogu sami da reše neke svoje emotivne probleme, krize ili probleme u njima važnim odnosima, obraćaju se psihologu za psihološko savetovanje. Tokom savetovanja, psiholog koristi svoja znanja, primenjuje psihološke metode i tehnike, kao i odnos sa klijentom kako bi na sistematski način pomogao klijentu da razume, reši i prevaziđe svoje emocionalne probleme. Savetovanje se zasniva na pomoći klijentu da bolje razume sebe i da uz pomoć savetnika, sam otkrije šta je za njega najbolje i da otkrije na koji način može da reši probleme zbog kojih je došao. Savetovanje zapravo predstavlja učenje.